Καταστήματα

GRADA central

Τ. (+30)2810344446
F. (+30)2810324322
Διέυθυνση: Λεωφόρος Κνωσού 176,
Ηράκλειο Κρήτης

info@grada.gr

GRADA classico

Τ. (+30)2810333888
F. (+30)2810324322
Διέυθυνση: Λεωφόρος Κνωσού 185,
Ηράκλειο Κρήτης

gradaclassico@gmail.com

GRADA Athens

Τ. (+30)2102813765
F. (+30)
Διέυθυνση: Κηφισίας 128 Μαρούσι,
Αθήνα

GRADA Rhodes

Τ. (+30)2241075420,
(+30)2241075515
F. (+30)2241075440
Διέυθυνση: Καναδά 34, Ρόδος

rodos@grada.gr